Tilstandsrapporten og Ejerskifteforsikring: Hvordan Hænger De Sammen?

Når du står over for at købe eller sælge en bolig, vil du uden tvivl støde på to vigtige dokumenter: tilstandsrapporten og muligheden for en ejerskifteforsikring. Disse to elementer spiller en central rolle i bolighandlen, og forståelse for, hvordan de hænger sammen, kan skabe tryghed i processen. 

Hvad er en tilstandsrapport?

En tilstandsrapport er en vurdering af en boligs stand. Den bliver udarbejdet af en neutral byggesagkyndig, der gennemgår boligen og identificerer eventuelle skader eller mangler. Rapporten kan sammenlignes med en “sundhedsattest” for boligen, hvor de forskellige dele af huset bliver vurderet og bedømt. 

Hvad er en ejerskifteforsikring?

Ejerskifteforsikringen er en forsikring, som køber kan vælge at tegne, når vedkommende overtager en bolig. Forsikringen dækker visse skjulte skader eller mangler ved boligen, som ikke er blevet opdaget ved købets indgåelse, og som ikke er beskrevet i tilstandsrapporten.

Hvordan hænger de sammen?

  1. Grundlag for ejerskifteforsikring: Uden en tilstandsrapport kan en køber ikke tegne en ejerskifteforsikring. Forsikringsselskabet bruger nemlig tilstandsrapporten som udgangspunkt for at afgøre, hvilke skader og mangler de er bekendt med, og hvad de potentielt vil skulle dække i fremtiden.
  2. Beskyttelse for begge parter: Ved at have en tilstandsrapport på plads giver sælger et klart billede af boligens stand. Samtidig får køber mulighed for at tegne en ejerskifteforsikring, hvilket kan give tryghed efter overtagelsen. Sælgeren undgår dermed fremtidige erstatningskrav fra køber vedrørende skjulte fejl og mangler, som ikke er nævnt i rapporten.
  3. Prissætning af forsikring: Forsikringsselskabet vil anvende tilstandsrapporten til at fastsætte prisen på ejerskifteforsikringen. Jo flere anmærkninger eller potentielle problemer, jo højere vil præmien typisk være.
  4. Varighed og dækning: En ejerskifteforsikring dækker typisk i op til 10 år efter overtagelsesdatoen. Det betyder, at hvis køber opdager en skjult skade i denne periode, som ikke blev nævnt i tilstandsrapporten, kan vedkommende gøre krav på erstatning fra forsikringsselskabet.
  5. Undtagelser: Det er vigtigt at bemærke, at ikke alle skader eller mangler vil blive dækket af en ejerskifteforsikring. Hvis der fx er blevet gjort opmærksom på en skade i tilstandsrapporten, og køber alligevel har valgt at købe boligen, kan man ikke senere gøre krav på denne skade via ejerskifteforsikringen.

Tilstandsrapporten og ejerskifteforsikringen udgør tilsammen en essentiel sikkerhedsnet i bolighandlen. Mens tilstandsrapporten giver begge parter en klar forståelse for boligens nuværende tilstand, tilbyder ejerskifteforsikringen en beskyttelse mod de uforudsete skjulte skader, som kan opstå efter overtagelse. For både køber og sælger er det vigtigt at forstå, hvordan disse to elementer hænger sammen, så man sikrer sig bedst muligt i bolighandlen.